Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az irányadóak egyik oldalon az Eladó, a másik oldalon a Vásárló jogai és kötelezettségei vonatkozásában.

A Szállító azonosítása


A http://tebogred.hu üzemeltetője Tebögréd Webáruház Kft., Békéscsabai utca 12. 5920 Csorvás székhellyel. Adószám: 29215306-2-04, cégjegyzék szám (nyilvántartási szám): 04-09-015818, bankszámlaszám: 11733003-27315572.

A regisztráció, illetve vásárlás során a felhasználó igénybe kívánja venni a Tebögréd szolgáltatásait, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amelyet a rendelés kosárban található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Tebögréd felhasználója, azaz a Vásárló között.

A Vásárlók azonosítása


A Tebögréd.hu webáruházban a vásárlás nem regisztrált és regisztrált látogatók számára egyaránt lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre Szállító és a rendelést feladó személy illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között, az alábbi feltételekkel.

Elfogadom, hogy a(z) Tebögréd Webáruház Kft. (Hungary,5920 Csorvás, Békéscsabai utca 12.) által a(z) tebogred.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A termékek és azok kiválasztása


A Tebögréd.hu webáruházban az ott megjelenített és termékleírással bemutatott termékeket ajánljuk megvásárlásra. A termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Szállító kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával elfogadja az általa készített minta helyességét. Amennyiben a Vásárló még a bögre legyártása előtt jelzi a Szállító felé a módosítást, abban az esetben a Szállító köteles a módosított terméket a Vásárló részére eljuttatni. Amennyiben a módosítás a termék átvétele után történik, abban az esetben a Szállító nem köteles a módosítást végrehajtani. (Lásd: A Szállító a terméket kifejezetten a Vásárló kérésére gyártja le.)

A Tebögréd.hu webáruházban törekszünk termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és a nyomtatási felbontás tekintetében eltérhetnek a valóságostól. A bemutatott termékek kizárólag a webáruház tulajdonosok esztétikai elképzelései szerint készülnek. Kérjük, gondosan válassza ki Vásárlóként az Ön által megvásárolandó terméket. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásából származó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni, felelősséget a fenti eltérések esetében nem vállalunk.

Szállító igyekszik a biztosított szoftveres és üzemeltetési szolgáltatásokat gondosan ellenőrizni, ennek ellenére előfordulhatnak szoftveres, kommunikációs és számítógép üzemeltetési hibák a nyújtott szolgáltatás során. Az ilyen okból előforduló hibák esetén Szállító nem tud felelősséget vállalni a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtásáért, és az ebből eredő minden felelősségét kizárja. Kérjük az esetlegesen előforduló hibákat, szolgáltatási hiányosságokat jelezze vevőszolgálatunknak az info@tebogred.hu e-mail címen vagy a +3630-7818105-ös telefonszámon.

A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, ÁFÁ-t tartalmaznak. A szállítási költség a szállítás módjának kiválasztásakor került felszámolásra.

A Tebögréd.hu webáruházban Vásárlóként választhat a termék oldalon bemutatott termékekből illetve saját grafikával ellátott terméket hozhat létre. Az egyes termékek minden esetben a Szállító által forgalmazott és bemutatott nyers (Orca) bögrékre készülnek. Nyomtatást kizárólag a Szállító által biztosított alaptermékekre vállalunk.

A termékek kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. A kosárba helyezett termékek törölhetők, illetve mennyiségük a vásárlás folyamán módosítható. A rendelés véglegesítését követően minőségi és mennyiségi változtatásra nincs lehetőség.

Szerzői jogok védelme


A feltöltött képekért minden felelősség Vásárlót terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak és a grafikák, kreatívok nem sértik harmadik fél jogait.

A Szállító semmilyen felelősséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredő jogviták során, ezért Megrendelőt, mint felhasználót a továbbiakban teljes felelősség terheli a feltöltött képekért és a használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért.

A felhasználó köteles mentesíteni Szállítót a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

A szállítási lehetőségek


A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, a Szállító által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik. A szállítási mód  megadása után a program minden esetben kiszámítja a vásárlás teljes költségét. Webáruházunk jelenleg csak Magyarország területére vállal szállítást

Szállító vállalja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt megadott szállítási határidőt legjobb tudása szerint igyekszik betartani, és kötelezettséget vállal, hogy saját hibájából nem esik 8 munkanapnál nagyobb késedelembe. A 8 munkanapnál nem hosszabb késedelem esetén Szállító teljesítése határidőben teljesítettnek minősül.

Fizetés


Vásárláskor a Tebögréd.hu webáruházban többféle módon is lehet fizetni. 

  • Fizetés utánvéttel: Ebben az esetben Vásárló vállalja, hogy a kézbesítéskor készpénzben fizeti ki az ellenértéket a kézbesítést végző szolgáltatónak. Egy vásárló egy időben csak egy utánvétes vagy készpénzfizetéses megrendelést adhat fel, további megrendelés csak a korábban kelt megrendelés ellenértékének megfizetése után adható fel.

    Tekintettel arra, hogy a vásárolt termékeket Szállító a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, és nincs módja a termékeket más Vásárló részére értékesíteni, mivel az személyhez kötött, Vásárló a megrendeléssel egyoldalúan vissza nem vonható kötelezettséget vállal a termékek átvételére és az ellenérték megfizetésére. Vásárló kötelezettséget vállal, hogy utánvétellel történő szállítás esetén a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül Szállító értesítése alapján további azonosítási adatokat szolgáltat telefonon, e-mailben vagy faxon, mint például a szállítási cím megerősítése, a Vásárló személyi azonosító adatai vagy cégadatai. A megerősítés kéréséről Szállító dönt. A megerősítés visszautasítása vagy ellentmondásos adatok szolgáltatása esetén Szállító a megrendeléssel létrejött szerződéstől egyoldalúan elállhat.

    A termék szállítási határidejét a megrendeléstől illetve megerősítés kérése esetén a megerősítéstől kell számolni.

    A termék átvételének Vásárló hibájából történő elmaradása, a létrejött szerződés Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül, és ebben az esetben a Vásárló az általa okozott teljes kár összegét köteles megtéríteni. Amennyiben Szállító hibájából marad el a termék szolgáltatása, úgy a Vevő részére az általa megfizetett ellenérték visszajár.

  • Fizetés banki átutalással vagy készpénz befizetéssel: Ebben az esetben a Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 4 munkanapon belül Szállítónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét, gondosan hivatkozva a rendelésszámra. A fizetés Szállító bankszámlájára készpénzben is megtehető az OTP Bank Nyrt. bármely magyarországi bankfiókjában, szintén a rendelésszámra való gondos hivatkozással. A vásárolt termékek gyártása csak a rendelés teljes ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követően kezdődik, a Szállító által vállalt szállítási határidőt ehhez képest szükséges kalkulálni.

A termék átvételének Vásárló hibájából történő 15 napon túli elmaradása Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül. Vásárló az általa okozott teljes kárt köteles Szállítónak megtéríteni.

Elállás lehetősége a Vásárló részéről

Tekintettel arra, hogy Szállító a vásárolt termékeket a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, a Vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg.

Amennyiben Szállító részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 10. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás a Szállító és a Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben Szállító köteles az előzetesen kifizettet vételárat Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében Szállítót terhelik.

A visszafizetés abban az esetben történik meg, ha a Vásárló visszajuttatja a Szállító részére a rendelés tartalmát. A Szállító ezután garantálja, hogy bevételezi a csomagot és a feldolgozást követő 2 munkanapon belül visszajuttatja a Vásárló által megadott bankszámla-számra a teljes vételárat.

Elállás lehetősége Szállító részéről


Amennyiben az ellenérték kifizetése bankkártyás fizetés esetén sikertelen vagy banki átutalás esetén nem történik meg a fizetési módoknál meghatározott időben, akkor Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem Szállítót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben Vásárló rendelését követően Szállítóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor Szállító jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról Szállító haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót.

Szavatosság


Szállító minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését, amennyiben ez nem lehetséges követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható a szerződéstől elállhat.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor a Szállító átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből Szállítónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

A Szállító minden esetben vállallja a törötten érkezett termékek cseréjét abban az esetben, ha a Vásárló a csomag kézhezvételétől számítva 5 munkanapon belül jelzi az igényét a Szállító felé emailben.

Regisztrálás


A Tebögréd.hu webáruház látogatók saját akaratukból dönthetnek a regisztráció mellett. A látogatók regisztráció nélkül is vásárolhatnak a termékekből.. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért minden regisztráló maga felel. A regisztráció során hamis adatok megadása más személyek, szervezetek és cégek adataival való visszaélésnek minősülhet.

Adatkezelés


A regisztrált felhasználók, valamint a Vásárlók hozzájárulásukat adják, hogy Szállító a tudomására jutott adatokat az ahhoz szükséges mértékben és célból, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan tárolja, azokat feldolgozza és kezelje. Szállító a birtokába jutott adatokat a megrendelés teljesítésétől eltérő célra kizárólag Vásárló előzetes írásbeli hozzájárulása esetén használja fel.

Egyéb rendelkezések


Jelen általános szállítási és szerződési feltételektől Szállító részéről kizárólag Szállító ügyvezetői jogosultak az egyedi szerződésben eltérést engedni.

Amennyiben az Általános Szállítási és Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek.

A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.

Csorvás, 2020. június 01.

Tebögréd Webáruház Kft.

Jelen általános szállítási és szerződési feltételeket megismertem, és azokat elfogadom.